Înființare firmă

Introducere

Societatea cu raspundere limitata este societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patromoniul social ; asociatii raspund numai in limita aportului lor. Constituirea societatii se bazeaza pe increderea si calitatile asociatilor.

Legea stabileste ca numarul asociatilor sa nu fi mai mare de 50.

Capitalul social necesar pentru infiintarea unei SRL nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.

Societatea cu Răspundere Limitată – Debutant este reglementată de către Ordonanţa de Urgenţă 6/2011 şi a fost realizată în vederea stimulării înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți.

SRL-D poate fi înfiinţat de intreprinzător debutant, o persoană fizică majoră ce indeplineşte cumulativ, în principal, următoarea condiţie – nu a mai fost acţionar în cadrul altor firme din spatiul economic european. Daca a avut un PFA sau un II, poate sa-si înfiinţeze un SRL-D. Important e să nu fi fost acţionar într-un SRL(-D) sau SA.

SRL-D-ul poate să aibă până la 5 asociaţi, însă toţi trebuie să respecte cele două condiţii de mai sus. De asemenea, compania trebuie să fie administrată de cel puţin unul dintre ei, ori de asociatul unic.

La infiinţarea SRL-D-ului, se pot alege maximum 5 grupe (cele cu 3 cifre) de activitate pentru obiectul de activitate, fiind excluse o serie de coduri CAEN specifice, ce pot fi regăsite în Normele de aplicare,

Are un statut de entitate juridica si un patrimoniu distincte de cele al persoanei fizice, raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune – daca acesta a fost constituit – si in completare cu intreg patrimoniul.

Poate sa desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă (art. 2 lit. i) din O.U.G. nr. 44/2008).

Activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă. Activităţile economice pe care o persoană fizică le poate desfăşura ca PFA sunt cele prevăzute de Codul CAEN a căror desfăşurare nu este reglementată exclusiv potrivit unei legi speciale (art. 3 din O.U.G. nr. 44/2008).

Intreprindere familială, întreprinderea fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa. Regimul juridic al IF este stabilit prin dispoziţiile O.U.G. nr. 44/2008. IF se constituie din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii, care pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale.

Constituirea unei IF debutează prin încheierea unui acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiţie de validitate